Lønset grunneierlag
LightWeb
LightWEB

   JAKT       KART    FISKE    DRIVA      

   Reinsjakt


Reinsjakt i Snøhetta

Dindal Sameie

Priser på reinsjakt i Snøhetta
Type dyr
pris
Overnatting/seng
Jaktlos pr/dag
Fritt
9000,-
Etter avtale
Kløftbukk
7000,-
Simle/ungdyr
5000,-
Kalv
2000,-Send
forespørsel om jakt til Dindal Sameie v/Odd Roald Uv!  Søknadsfrist 2018 er 30 April
Prisen på overnatting vil variere litt etter som hvilken
overnattingsplass som blir valgt.

 Dokumenter: Kart  Indre felles jaktområde      Snøheimveien busstider 2016

Fellesjakt: Det blir fellesjakt i de fleste områder siste jaktuka, dersom fellingsprosenten er lav etter tredje uka.

 


Jaktlos kan leies for en eller flere dager for en jeger eller to jegere i lag.

Jakttid 20.08 til 22.09   

Området det jaktes på er peimært eiendommen til Dindal sameie. Det kan også jaktes på hele Oppdals del av Snøhetta hele jakta. I tillegg kan det jaktes på et indre område på nord og vestsiden av Snøhetta etter den 27.08

Alle som jakter rein i Dindalen vil få tilbud om lisensjakt på jerv fra 10.09.

Telefonnr. oppsyn oppdal 48212690   48212691

Avlivet skadet dyr som ikke taes på kort må ikke fjernes fra slakteplassen

Vi ordner også med turer i fjellet etter storbukk. Også til andre årstider med fotoapperat i stedet for våpen. Be om tilbud på opplegg som passer for deg.

Vel fornøyd jeger i Svartdalen


Rein i Dindalen


Bukk skutt i Dindalen 2006


 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb

web stats