Reiseliv / Bedrift
LightWeb
LightWEB

Bedrifter, reiseliv 1    Bedrifter, reiseliv2       Oppvekst, kirke, kultur    Tjenesteyting øvrig       Lag og foreninger   

 
Tvungen organisering av Driva.
 
Staten har pålagt alle elver med anadrome laksefisk,å organisere alle grunneiere i hele den lengda som er fiskeførende, i ett eller flere lag til forvaltningsformål. Dette kan skje i frivillig organisering etter ett minimum av vedtekter, eller ved hjelp av jordskifterett.
 
På møte på Musjer grendahus den 26. Mai 2015, der alle elve eiere i Driva var innkalt, ble det med stort flertall bestemt at organiseringen i Driva skal skje med hjelp av Jordskifteretten.
Det ble også valgt ett inerrimstyre til å hådtere organiseingen. Navnet på forvaltningslaget blir Driva elv fellesforvaltning.
De valgte personene er:
Knut Flatvad. Leder
Bjørg Hoås. Sekretær
Erik Smiset
Ivar Bøe Morken
Odd Roald Uv.
Det vil bli lagt inn info her fortløpende. 
 
Forkynning av krav om sak for jordskifteretten. Forkynt den 07.09.2015
Saken går i Nordmøre jordskifterett med Liv Røkkum Grimsmo som dommer. Saken blir påbegynt i løpet av 2016. 
 

Styremøte - interimstyret vedrørende

Pliktig organisering av Driva

Fale grendahus 11. juni 2015

1. Innledning av møte og konstituering av styret.

Leder: Knut Flatvad

Kasserer: Erik Smiseth

Skrivar: Bjørg Hoås

Styremedlem: Ivar Bøe Morken

Styremedlem: Odd Roald Uv

2. Det ble drøftet litt om det var fornuftig å utsette saken, da det var lite engasjement på forberedende møte som vart holdt på Musgjerd 26.mai 2015. Ble enige om å starte prosessen nå, da det sannsynligvis ikke kommer til å bli noe større engasjement – heller mindre med de fremtids utsiktene det er for Driva pr dags dato.

3. Styret går inn for å fremme saka for jordskifteretten med utgangspunktet fra avstemningen på møtet 26.mai 2015.

Utfordring ved innhenting av info. vedrørende søknad:

· Skaffe til rette gards/bruksnr. for alle rettighetshaverne. Oppdal har dette klart. Tar kontakt med Sunndal kommune om de kan bistå.

Begrunnelse for å fremme saken:

· Viser til loven.

· Forberedende møte på Musgjerd 26.05.2015 – legger ved referat av møtet i søknaden.

· Ser på det som en uoverkommelig oppgave å løse dette uten jordskifte.

4. Økonomi

Driva elveeigerlag kan stå for evt. utlegg. SJFF kan også bistå, men regnskapsmessig enklest at en part tar det ansvaret. Leder kontakter regnskapsfører i Driva elveigerlag og finner en løsning på dette.

Må opprette en konto. Må opprette ett lag og reg. i Brønnøysund og få tildelt org.nr.

Navn på laget: Driva elv fellesforvaltning.

Styret vedtok at det skal utbetales vederlag for arbeid/tjenester utført av styret i forb. med saken.

5. Søke tilskudd

Sende felles søknad om tilskudd til kommunene Sunndal og Oppdal, samt fylkene.

Begrunnelse fro søknad:

· Generelle utgifter i forb. med pliktig organisering av vassdraget.

· Utgifter ved Brønnøysundregisteret og jordskifteretten.

· Godtgjørelse av arbeid

· Oppstartsfasen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lønset grunneierlag
 
Adresse: N-7342 Lønset
Telefon: +47
Mobil: +47 456 62 749
E-post: grunneierlag@lonset.no

 

© LightWeb