Oppgraderte nettsider for Lønset.no

Det er nå etablert ny nettsideløsning for Lønset.no. Nettsiden har fått ny drakt, og har en mer funksjonell oppbygging og er mer lettlest. Informasjonen som var å lese på de gamle nettsidene er flyttet over på de nye, i tillegg til noe tilføyelser av informasjon. Vi håper de nye sidene vil være til glede for folket i kretsen. Vi ønsker også at den skal være et godt verktøy for andre som vil bli mer kjent med Lønset krets og hva den har å by på. Noe å lese for enhver smak altså.

Nettsiden har flere epost-adresser man kan benytte:

  1. frittliv@lonset.no - send gjerne inn forslag, innspill eller tips av alle slag, enten til bygdeutvikling, nettsidene, turtips eller annet stoff.

  2. drift@lonset.no - for oppdateringer til sidene, noe som skal inn eller tas ut av informasjon eller bilder. Gjelder også kommende arrangement.


Prosjektgruppa Fritt liv på Lønset

Prosjektgruppa Fritt liv på Lønset har som hovedmål å øke befolkningen i kretsen, fortrinnsvis med barnefamilier. Målet vårt er spesifikt å søke å få tilflytting av 2 barnefamilier pr. år. Vi har noen prinsipper som vi jobber for:

-inkludere folket i kretsen

- bruker de ressursene vi har rundt oss, -hver enkelt er en ressurs

-visjonen til gruppa er at vi skal være en motor for lokalsamfunnet vårt.

Gruppa består av: Jon Tønsberg, Marit Vasli, Kristin Strand, Linda Mai Helmersen Weiseth, Steingrim Horvli.

For tomter arbeider Ivar Horvli, Marit Horvli og Per Morten Holand

For aksjeinteressenter for husbygging arbeider Odd Arne Torve.