Viking 4H

P1020072.JPG
 

Viking 4H ble stiftet i 1966, og har siden vært en aktiv barne- og ungdomsorganisasjon her på Lønset. De siste år har klubben også vært åpen for medlemmer fra Midtbygda/Vognill. 

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livsnøytral og partipolitisk uavhengig. 4H sitt formål er å utvikle aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Du kan begynne i 4H når du fyller 10 år, og være med i lokalklubben til du er ca 19 år. Etter der er det tilbud for eldre 4H-ere på fylkesnivå.

Viking 4H har bygd opp eget samlingsted Heksagon ved elva Vindøla, her er det bålplass og fint klubblokale. 4H har fokus på natur, uteaktiviteter, landbruk, trygge verdier, samhold, lek og ‘lære ved å gjøre’' det’.

Akkurat nå er det 15 medlemmer i Viking 4H. Medlemmene bestemmer sjøl aktiviteten i klubben og har eget styre, og så er det to klubbrådgivere som er voksne og støtter opp om alt og alle.

Har du lyst til å bli med, eller lurer du på noe? Ta kontakt med klubbrådgiverne Dagrun Vasli på tlf 90617676, eller Håvard Kletthammer på tlf 93484235.

P1020054.JPG