Fiske

Foto: Ivar Horvli

Foto: Ivar Horvli

Fiskemulighetene i Lønset grunneierlag er mange. Fra de store vannene i Storlidalen, Dalsvatnet og Ångardsvatnet, til de minste fjellvatna på begge sider av Storlidalen.

SOMMERFISKE
På Lønset med sidedaler er det en rekke gode fiskemuligheter. Det være seg i større vatn, med båt/kano, i fjellvatna, småelver eller Oppdals store fiskeelv - Driva. Lønset grunneierlag kan tilby en rekke flotte fiskemuligheter, alt fra kampen for å få sjøauren på land i Driva til å ta røye og Aure på Isen på Ångardsvatenet. Det er flere fine fjellvann med meget god kvalitet på fisken, for dem som ønsker å gå litt. De som heller vil ha en båttur har muligheten på de flotte fiskevannene i Storlidalen - Dalsvatenet og Ångardsvatenet. Her er det også fine muligheter for dem som bare vil stå og kaste litt.

De mindre elvene/bekkene Vindøla i Storlidalen, Fiskbekken i Dindalen gir anledning til flotte opplevelser med stang og snøre. Se priser og betingelser nederst på siden. De fleste fiskekort kan kjøpes på Inatur.no

Driva

Driva elv var ei av Norges beste sjø-ørretelver. Men er i dag stengt med fiskespærre. Der er i dag kun fjellørret i elva. Det oppfiskede kvantum har vært helt opp i 10 tonn sammen med laks. Elva er også en god fjellørretelv, og det tas årlig kilosfisk. Det er ca. 13 km. elv som sokner til Lønset Grunneierlag. Av denne strekningen er det ca. 7 km. som administreres av Lgl. i kortsoner.

Sone 12. Sliperelva
Døgnkort, kr.150,-
Ukeskort, kr. 300,-
Sesongkort,kr.600,-

Sone 11. Ishoel bru og omegn

Døgnkort, kr. 150,-
Ukeskort, kr. 300,-
Sesongkort, kr.600,-

Fiskekort fås kjøpt hos: Lønset handel, Furulund camping
Begrenset kortsalg i sone 13 - 14, kontakt tlf: 91732727 Odd Roald Uv.

Fiskeravgift:
Det er ikke nødvendig å betale fiskeravgift for å fiske oppstrøms fiskesperra i 2017

Fisketider:
1. juni – 31. august

Det er kun tillatt å fiske etter innlandsfisk (fjellørret) i DRIVA oppstrøms fiskesperra i 2017. Minstemål 15 cm. All merket fisk som fanges oppstrøms fiskesperra skal settes tilbake.

Redskapsbruk:
Det er bare tillatt å bruke stang og håndsnøre. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. Fiske med reke er forbudt. Fiske med søkke er bare tillatt når mark brukes som eneste agn. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. Sluk og spinner kan ha én trippelkrok, wobbler kan ha inntil tre trippelkroker. Ved fiske med flue skal flytedupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte én stang eller ett håndsnøre per person. Det er tillatt med inntil to agn per stang eller håndsnøre. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskap (stang eller håndsnøre) per båt. Det er bare tillatt med ett agn per stang eller håndsnøre

Fangstrapport:
Det skal leveres inn fangstrapport etter at fisket er avsluttet, også 0-rapporter. Fiskekort returneres til utsteder i utfylt stand, eller fangs innrapporteres til vald-eier.

Desinfeksjon av fiskeutstyr:
Shell Oppdal. Åpningstider: Døgnåpent
Tlf: 72 42 21 50
NB: Rapportering til div. fiskebørser er ikke godkjent som fangstrapportering.
Se informasjon fra Mattilsynet.

 

Priser fiskekort 2017

Ångardsvatnet (3)
Dagskort kr 100,-
Ukeskort kr 250,-
Årskort kr 500,-

Halv pris på årskort for fastboende på Lønset.

Dalsvatnet (4)
Dagskort kr 100,-
Ukeskort kr 250,-
Årskort kr 600,-
For dem som løser årskort kr 600,- er det også med en natt med garnsett, inntil 10 garn.

Vindøla (5)
Dagskort kr 100,-
Årskort kr 400,-

Dindalen sameie (9)
Dagskort kr 100,-
Årskort kr 400,-
Stangfiske og oter.

Fjellvatna (10)
Dagskort kr 100,-
Årskort kr 450,-
Kort for sone 10 Fjellvatna gjelder: Bjønnabekktjønna, Korgtjønna, Kråkvatnet, Mjølkskåla, Sandåtjønnin, Springtveråtjønna, Svorundtjønna, Tverbekktjønna. Fiske med garn etter gjeldende fiskeregler. Inntil 5 garn pr garnkort

NYHET: Lønsetkortet
Gjelder alle vann og elvstrekninger for innlandsfiske i Lgl, med unntak av Driva
Egen rubrikk på kortet. Selges kun som årskort. ó pris til fastboende på Lønset
Årskort kr 700,-

 

Det er ønskelig med innskjerping av fangstmeldinger for fiske. Gratis sesongkort for neste sesong – utrekt på innkomne fangstmeldinger. Fiskekort selges ved følgende steder: Lønset Handel, Jon Aalbu, Dagrun Vasli, Bårdsgarden, Morten Jære, Furulund Camping, Johannes Haugen. Også selvbetjening ved selvbetjeningskasser.

Fiskekort for Driva selges kun gjennom Lønset handel og Furulund camping. Dette av hensyn til desinfisering av utstyr med mer.

Fiskekort kan også kjøpes med SMS, klikk her for mer informasjon om dette.

Henvendelser:
E-post: jakt@lonset.no
Tlf. 45662749

Dindalen

Fiske i Dindalen er alt fra bekkørret i den minste fjellbekk til tørrfluefiske i vatna etter to-kilos ørret fra båt i midtsommernatta.

Priser:
Dagskort kr 100,-
Årskort kr 400,-
Lønsetkortet kr 700,- (alle vann/vassdrag i Lgl, med unntak av Driva.)

Du kan kjøpe fiskekort i selvbetjeningskasse ved oppslagstavla ved innkjøringen til Dindalen. Starte å fiske kan du gjøre i elva ved bommen der du parkerer bilen. Du kan gå eller sykle etter seterveien til Veggavatnet. (9km.) Eller du kan gå eller sykle til Snøfjellstjern og leie stenbua.

Veggavatnet, Dindalen. Foto: Odd Roald Uv

Veggavatnet, Dindalen. Foto: Odd Roald Uv

 
 
 
 
 

Ångardsvatnet

Svorundtjønna

Svorundtjønna

Dindalen

Bjønnabekktjønna

Bjønnbekktjønna

Øverste Sandåtjønna

Tverrbekktjønna

Sandåtjønna

Sandåtjønna

Sandåtjønna

Driva

Springtverråtjønna

Dindalen

Korgtjønna

Dindalen

Foto: Odd Roald Uv

Foto: Odd Roald Uv