Lønset menighet

Foto: Ole Grendal

Foto: Ole Grendal

 

Lønset menighet er en evangelisk-luthersk menighet innen Den Norske Kirke. Vi er kirke og menighet for Lønset-bygda, lengst vest i Oppdal, på grensen til Sunndal. I Lønset kirke er det som regel gudstjeneste 1. søndag i måneden og i høytidene. Her samles vi i glede og i sorg, - til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. I menigheten foregår det også arbeid for barn, unge, voksne og eldre. Da er ofte Lønset bedehus samlingssted. Alle er hjertelig velkommen!

Foto: Ivar Horvli

Foto: Ivar Horvli

Årsplan for 2018: klikk her (åpnes i nytt vindu)
Lokal diakoniplan: klikk her (åpnes i nytt vindu)

Lønset kirke er ei rødmalt åttekanta tømmerkirke fra 1863. Den avløste ei korskirke fra 1774, som da var blitt for lita og dårlig. Noe av det gamle inventaret fikk plass i den nye kirka. I middelalderen skal det også ha vært ei lita kirke på Lønset, da ned for garden Vindal, litt lenger lenger ut i dalen. Les mer om middelalderkirka her (klikk her).

Altertavla i Lønset kirke er laget og skåret av bygdekunstnerne Sjur Jamtsæter og Ole Moene. De har også utført det øvrige treskjærerarbeidet i kirka. Ole Moene var
en treskjærer med europeisk ry som utførte en mengde fantastisk arbeid. Han var spesielt dyktig med linjeføring og deltaljer i det små format.

I årene 1920 til 1960 var korset i altertavla erstattet av Mikael Hoels store maleri av Jesu oppstandelse. Dette maleriet henger nå i koret ved sida av altertavla. På den andre sida henger den gamle altertavla fra 1774

Sommeren og høsten 2009 ble tårnet på kirka pussa opp. Råttent treverk ble erstattet, spiret fikk ny sink-kledning og vindfløya ble satt i stand og malt i opprinnelige farger. Det kom også opp flaggstang ved kirka. Sommeren 2011 ble kirka malt. Flaggstanga, flagget og malinga ble gitt som gave til kirka fra Haldor Strand, og malingsarbeidet ble finasiert med pengegaver fra Lønsets innbyggere.

I 2013 feira vi 150-årsjubileum for kirka, og i samband med dette ble det også utført oppussing og rehablitering både innvendig og utvendig med maling og noe bygningsmessig restaurering. Det ble også utgitt ei jubileumsbok som viser kirkas historie med tekst og foto. Denne er å få kjøpt ved henvendelse til Lønset menighetsråd. Jubileet ble behørlig feira der biskopen i Nidaros og prosten i Gauldal prosti deltok sammen med lokale kirkelige ansatte, frivillige aktører og en stor del av lokalbefolkninga på Lønset.

I 2015 ble det satt opp et nytt servicebygg til erstatning for det gamle uthuset. Bygget var tegna og oppført av det Lønset-firmaet Alf Breen, og malingaarbeidet ble utført på dugnad. Huset har et oppholdsrom til kontor/møterom mm i tillegg til toalett og garasje/lagerrom. Gang og toalett er åpent hele tida, og her står også en hjertestarter tilgjengelig til alle døgnets tider.

Velkommen til å besøke den vakre kirka vår!


Lønset menighetsråd: 

Arnt Nerhoel, leder (mob: 91741160)
Ivar Horvli, nestleder (mob: 472 40 741)
Ingunn Vindal Horvli, medlem (mob: 917 61 457)
Harald Asbjørn Lønset, medlem (mob: 979 78 966 )
Øyvind Vognild, sokneprest (mob: 909 60 910)
Varamedlemmer:
Jorg Aalbu (mob:  975 81 990)
Aud Marie Bøe (mob: 986 21 202)
Arne Ivar Giskødegaard (mob: 905 03 232)
Ingrid Grendal (mob: 415 47 571)

Ansatte tilknytta Lønset menighet:
Øyvind Vognild, Sokneprest (mob: 406 91 386)
Vegard Skjørstad, Kirkeverge (mob: 406 91 387)
Agnar Dørum, Kirketjener (mob: 917 29 044)
Bjørgun Alice Thyve Tønnesland, Organist (mob: 416 82 494)
Elisa Robak,  Organist (mob:  928 03 003)
Solveig Ovesen Nerhoel, Klokker (mob: 415 45 081)

Felles kontor og adresse:
Menighetskontoret i Oppdal
Aunevegen 22
7340 OPPDAL
Tlf.: 72 40 42 90, Fax.: 72 40 42 91, post@oppdal.kirken.no

Felles heimeside for menighetene i Oppdal (Oppdal og Lønset sokn):
http://www.oppdal.kirken.no

Bispedømmets heimeside: https://www.kirken.no/
Nidaros bispedømme - Gauldal Prosti - Oppdal og Lønset menigheter

 
Foto: Ivar Horvli

Foto: Ivar Horvli