jakt rein 2.jpg

Storviltjakt

Det leies ut flere storviltvald. Alle disse er utleid på åremål for tiden.

Reinsjakt

Priser for reinsjakt i Snøhetta
Fritt - 9 000,-
Kløftbukk - 7 000,-
Simle/ungdyr - 5 000,-
Kalv - 2 000,-

Jaktlos kan leies for en eller flere dager for en jeger eller to jegere i lag. Jakttid 20.08 til 22.09. Området det jaktes på er peimært eiendommen til Dindal sameie. Det kan også jaktes på hele Oppdals del av Snøhetta hele jakta. I tillegg kan det jaktes på et indre område på nord og vestsiden av Snøhetta etter den 27.08. Alle som jakter rein i Dindalen vil få tilbud om lisensjakt på jerv fra 10.09. 

Telefonnr. oppsyn oppdal 48212690   48212691
Avlivet skadet dyr som ikke taes på kort må ikke fjernes fra slakteplassen.

Vi ordner også med turer i fjellet etter storbukk. Også til andre årstider med fotoapperat i stedet for våpen. Be om tilbud på opplegg som passer for deg.

Ved spørsmål, ta kontakt med jakt@lonset.no

Jakt Stekersetra 22.10. 2006 142.jpg