Foto: Grendal Foto og Film

Foto: Grendal Foto og Film

 

Lønset samfunnshus

Bestilling av lokale
Lønset Handel tlf. 72 42 43 29, Odd Inge Sliper mobil 90 56 43 87. Bestilling av lokale og henting av nøkkel skal i størst mulig grad foretas i åpningstiden for butikken. Åpningstider for Lønset Handel finner du ved å klikke her.

Drift og vedlikehold
Målet for drifta er å leie ut huset til lavest mulig pris til våre kunder. Styrets strategi er at leieinntektene dekker ordinære driftsutgifter, og at restaurering, fornying av utstyr og inventar forsøkes finansiert på annen måte.

Lønset Handel v/ Odd Inge Sliper har arbeidet med å ta imot bestilling av huset og utlån av nøkkel. Kristin Stølan er ansatt som renholder, i tillegg tar hun seg av en rekke mindre arbeidsoppgaver som er nødvendig for at huset skal fungere. Grete Gravaune tar seg av alt arbeid som har med regnskap å gjøre. Det er disse tre i samarbeid, som utfører den daglige driften av samfunnshuset.

Nytt lydanlegg innkjøpt og montert. Dette skal nå være brukervennlig og enkelt å benytte. Anlegget kostet kr 44 500 og ble finansiert med betydelig støtte fra skolen og Lønset helselag.

Som beskrevet i tidligere årsmelding er foretaket pålagt ved lov å endre organisasjonsform. Reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøte 28.04.16. Vedtekter og andre dokumenter ble sendt Brønnøysundregistrene for godkjenning med navneendring til Lønset Samfunnshus SA. Etter noen runder frem og tilbake ble foretaket godkjent med firmaattest datert 07.02.2017.

50 års markering
Samfunnshuset er 50 år i 2019. Styret er i startfasen med jubileumsmarkering. Harald Jære er kommet langt i arbeidet med skriving av jubileumsberetning. Med andre ord historien om huset fra første møte i1962 til 2019. I denne forbindelse er det av stor interesse å få tak i bilder som har tilknytning til Samfunnshuset, gamle/ nye alt er av interesse. Fint om du tar kontakt dersom du finner bilder.

Gaver
Lønset Helselag kr 20.000 til innkjøp av nytt lydanlegg.
Nattergalen kr 4.000
Slektsstevne Jære kr 1.776
Lønset Gammeldansforening kr 20.293 opphør
Oppdalsbanken kr 5.000
Jorg og Jon Aalbu basshøytaler
(2018)
Vårvon ungdomslag kr 22.600 opphør
Minnegave i anledning Rolf Nerhol s bortgang kr.13.500

Priser for utleie:
1. Leie av storsal med kjøkken Kr. 1200,-
2. Leie til dansefest med kjøkken Kr. 4000,-
(tillegg kr 10,- pr billett over 100 solgte)
3. Leie til bryllup med peisestue Kr. 4000,-
4. Leie av storsal, uten kjøkken, lokale aktiviteter i kretsen Kr. 450,-
5. Leie av peisestue m/kaffetrakter Kr. 500,-
6. Leie av peisestue m/kjøkken Kr. 1200,-
7. Leie av peisestue i tillegg til storsal Kr. 450,-
8. Leie av kjøkken Kr. 450.-
9. Leie av storsal, m/kjøkken til barnebursdag til og med 12 år Kr. 550.-
Annen utleie etter nærmere avtale. Prisene gjelder fra 01.01.18
Alle priser inkluderer avgift til Oppdal Kommune
Samfunnshuset eies og drives av innbyggerne på Lønset og har 206 andelseiere.

Leder: Ola O. Vindal Tlf. 72 42 43 08 / 90 20 67 24
Kasserer: Grete Gravaune Tlf. 72 42 43 35 / 93 63 99 87