Naturen på Lønset

_THL4961 Sprengtverråtjønna.jpg
 
 

Lønset og områdene rundt kan by på en fantastisk og unik natur i særklasse!

 
 
Foto: Arnvid Sæther

Foto: Arnvid Sæther

Utvalgt kulturlandskap

Klevgardan på Lønset i Oppdal, Trøndelag er blant de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket i Norge. Området gjenspeiler det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er preget av at den tradisjonelle jordbruksdriften har blitt særdeles godt ivaretatt.

– Kulturlandskapa er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på desse områda i mange år framover. Eit aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressursar og lokalt engasjement, er naudsynt for å ta vare på natur- og kulturverdiar. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdiar er også eit viktig satsingsområde for denne ordninga, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.