Middelalderkirka ved Vindøla

Friluftgudstjeneste ved minnesteinen etter middelalderkirka ved Vindøla i 2017 - Foto: Ivar Horvli

Friluftgudstjeneste ved minnesteinen etter middelalderkirka ved Vindøla i 2017 - Foto: Ivar Horvli

 

Før svartedauden i 1349 var det fem kirker i Oppdal. Dette går fram av sokneprest Gjert Juel Feldmann sin redgjørelse for Oppdal prestegjeld fra 1700-tallet: ”Før reformationen har her udi Opdal været 3 kirker og 2 capeller” Det var hovedkirka på Vang, ei kirke på Lo og ei på Ålbu, ett kapell ved Stavåa på Fagerhaug og ett ved Vindøla på Lønset (nedpå Skoga). Han skriver videre om kapellet på Lønset: ”Det annet capell i Windalen, på hiinside Windals Elv, 3 mile i vester fra Kirken (på Vang). Steden vises, en liten rund plan- -”.

Det har vært et gammelt va (vadested) over Vindøla for ferdsel til og fra Storlidalen etter den gamle Kløvstigen mot Sliper og Sunndalen. Mye tyder på at kapellet kunne ha stått ved dette vadestedet, og her ble det i 2017 reist en minestein med inskripsjonen ”Til minne om middelalderkjerkja”, selv om en i dag ikkje har kunnet påvise stedet med konkrete funn i marka. Minnesteinen ble avduka av biskop Tor Singsaas under bispevisitasen i juli 2017, og det ble det også holdt friluftgudstjeneste her om høsten.

Lønset Idrettelag bygde året etter en stor gapahuk like i nærheten, så dette området har nå blitt mye brukt som samlingsplasss for lokalbefolkninga i ulike sammenhanger.

Foto: Ivar Horvli

Foto: Ivar Horvli